Flyttfirma Malmö

Om du letar efter en flyttfirma i Malmö har du kommit rätt. Med omfattande erfarenheter av flytthjälp lovar vi att erbjuda dig bästa möjliga service innan, under och efter flytten.

En bra flyttfirma Malmö!

När man ska flytta är det vanligt att ha fullt upp med både flytten i sig – att lämna sin tidigare bostad i ett gott skick och att landa i sitt nya hem – men det kan också vara ett projekt att hitta en flyttfirma som kan hjälpa till med det praktiska kring flyttandet.

Priset för att anlita en flyttfirma i Malmö varierar beroende på faktorer som fastighetstyp, boarea, antal rum, våning och tillgång till hiss.

Vill du ha ett prisförslag för just din flytt? Hör av dig till oss så ger vi dig mer information samt en prisbild för vad arbetet kommer att kosta.

Om vår flyttfirma i Malmö

Med lång erfarenhet som flyttfirma i Malmö och med de bästa möjliga hjälpmedel har vi hjälpt ett stort antal kunder att flytta under tidens gång.

När du anlitar oss kan du få hjälp med både packning, packutrustning, transport och återvinning. Samtliga av dessa delar är någonting som underlättar en flytt otroligt mycket, och tillsammans blir det tveklöst en stor fördel såväl som vinst.

Vi strävar alltid efter att göra ett så bra jobb som möjligt, med så nöjda kunder som möjligt som ett resultat av vårt arbete. Av den anledningen hjälper vi gärna till både vid planering, rådgivning och själva flytten.

Att flytta kan vara en väldigt smidig process, och vi är säkra på att vår flyttfirma är ett bevis på just det!

Vad kan en flyttfirma i Malmö hjälpa till med?

Vår flyttfirma i Malmö erbjuder hjälp med allt som hör flyttande till. Hit räknas både packning av materiella ting som finns i hemmet, men också transport av dessa saker.

Om du behöver hjälp med att göra dig av med saker erbjuder vi även hjälp att köra dessa till en återvinningscentral. Sammanfattningsvis erbjuder vi hjälp med följande:

● Packning;

● Transport;

● Återvinning.

Genom att låta oss ta hand om exempelvis packning kan vi också garantera att sakerna förvaras skyddat vilket också gör att sannolikheten ökar för att allt förblir helt. Detta beror bland annat på att vi har packutrustning, vilket gör att föremålen både kan packas säkert i lådorna, men också att de packade ägodelarna kan staplas stabilt tillsammans. Om du föredrar att packa själv kan du naturligtvis även få packutrustning av oss i samband med att du anlitar oss.

 

Då vi har speciella flyttbilar kan vi också frakta alla saker som ska flyttas från sin tidigare plats och till sin blivande plats. I och med att vi sköter bärandet och körandet är det ingenting du behöver bekymra dig över. Detsamma gäller eventuell återvinning av saker. I samband med flytt är det vanligt att man hittar en mängd föremål som man inser att man inte alls behöver längre, och som kan komma andra till nytta. I dessa fall kan det vara en god idé att lämna sakerna till återvinning för att på så sätt förlänga tingens livslängd.

Att tänka på vid anlitande av flyttfirma i Malmö

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på vid anlitande av flyttfirma i Malmö. Det handlar bland annat om att vara noggrann med att skriva avtal, att vara tydlig med information om vilken hjälp man behöver vid flytten, men också om vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument – och vad som kan påverka dessa rättigheter och skyldigheter. Nedan går vi igenom några viktiga faktorer övergripande.

Skriv avtal innan arbetet utförs.​ I avtalet ska information om arbetets karaktär, omfattning och pris framgå. Se till att ha avtalet skriftligt, då detta blir en trygghet för både dig som köpare av tjänsten men också för flyttfirman som säljare av tjänsten. Som köpare rekommenderas du att få ett fastställt pris från början för tjänsten som ska utföras, samt att få denna summa nedtecknat i avtalet. På så sätt vet du också vad du kommer vara tvungen att betala, och flyttfirman vet även de vilken prissättning som gäller och kan inte ändra sig i efterhand.

Tydlig information​ om den flytthjälp du vill ha. Ju tydligare du är i din kommunikation kring vad du vill ha hjälp med och på vilket sätt, desto lättare blir det för en flyttfirma att möta dina önskemål. Se därför till att i förväg informera om vad du kommer behöva hjälp med, exempelvis vilka möbler du har, dess vikt och mängd föremål som ska flyttas. Genom att vara tydlig som kund blir det också lättare för flyttfirman att kunna ge dig information om vilka tjänster de kan, respektive inte har möjlighet att, utföra.

Bohag 2010 avser de allmänna bestämmelser som gäller för bohagsflyttning. Reglerna som finns däri har bestämts gemensamt av flyttbranschen och Konsumentverket. Om du ska anlita en flyttfirma bör du i förväg kolla upp om de arbetar i linje med Bohag 2010 eller inte. På så sätt kan du veta både under vilka bestämmelser arbetarna jobbar, men också vad du har rätt till som konsument i situationen.

Ingen ångerrätt.​ När man anlitar flyttfirmor gäller inte ångerrätten efter att arbetet har utförts. Av den anledningen kan du heller inte använda dig av ångerrätt i efterhand. Om du anlitar en flyttfirma som använder sig av Bohag 2010 har du möjlighet att avbeställa flyttjänsten fram till femton vardagar innan flytten skulle ägt rum. Detta ska kunna göras utan några extra kostnader. Om du blir tvungen att avboka flyttjänsten på grund av sjukdom ska du inte bli ersättningsskyldig för tjänsten som inte kunde genomföras.

Försäkringar och tillstånd från Transportstyrelsen.​ För att ditt bohag ska vara försäkrat under transport krävs det att flyttfirman har yrkestrafiktillstånd. Detta utfärdas av Transportstyrelsen och reglerar de lagliga rättigheter och skyldigheter som firman tecknar under på. Om yrkestrafiktillstånd saknas kan det hända att flyttfirmans försäkringar inte gäller, vilket kan påverka dig och dina rättigheter om någonting oväntat skulle inträffa under transportsträckan. Trafiktillstånd kan kontrolleras på Transportstyrelsens hemsida.

Välj en seriös flyttfirma.​ Det finns en mängd flyttfirmor och flyttbranschen är i ständig förändring där nya firmor tillkommer kontinuerligt medan andra försvinner. När du beslutar dig för att anlita en flyttfirma är det otroligt viktigt att du väljer en firma som är seriös.

Med seriös menar vi att det är en firma som följer de regler och lagar som finns, både gällande verksamheten i sig men också i avseende arbetsrätt och kundsäkerhet. Att ta reda på det här kan ta lite tid, men det kommer garanterat vara värt det då det gör det lättare för dig att välja en flyttfirma som känns bra och som du kan lita på.

Flyttfirma i Malmö till en fast kostnad

 

 1. Flyttfirmor kan använda sig av lite olika prissättningar och prissättningsstrategier. Det finns både fördelar och nackdelar med såväl fasta kostnader såväl som rörliga kostnader. Den främsta fördelen med att anlita en flyttfirma i Malmö till en fast kostnad är att samtliga parter som ingår i ett avtal kommer veta i förväg vilken summa tjänsten kommer kosta. Det här gör också att det inte kommer kunna tillkomma extra utgifter i efterhand som man inte känt till eller kunnat ta ställning om i förväg.

  Rörliga kostnader kan i vissa fall kännas lockande, då de vid första anblick kan uppfattas som billigare än den motsvarande fasta kostnaden. Problemet är att det inte är slutsumman som syns när man jämför fasta och rörliga kostnader, vilket är viktigt att ha i åtanke om man gör den typen av jämförelse. Vid rörliga kostnader kan extra utgifter tillkomma för saker man inte alls tänkt skulle ha kostat extra. Det kan exempelvis vara att man har föreställt sig att en sak ingår i samma kategori som en annan, men i själva verket inte gör det och därmed utgör en extra utgift.

  En ytterligare fördel med att använda sig av en fast kostnad, istället för exempelvis rörlig timkostnad, är att priset då inte kommer påverkas av yttre faktorer som inte kan påverkas. Om man har en rörlig timkostnad kan priset stiga kraftigt om flyttbilen exempelvis skulle fastna i trafiken under en längre tid på grund av köer, trafikolyckor eller avstängda vägar. Vid fasta kostnader vet du i förväg att den typen av yttre omständigheter inte kommer att påverka det slutliga priset du ska betala för tjänsterna.

  Fördelar med att anlita en flyttfirma i Malmö

  Det finns flera fördelar med att anlita en flyttfirma i Malmö. Inte minst är det skönt att låta någon annan utföra jobbet åt en på ett professionellt sätt. Det här gör att flytten kan gå både snabbare, säkrare och mer effektiv. Men även andra fördelar tillkommer, såsom möjlighet till försäkringar under flytten.

 • ●  Det går snabbt, säkert och effektivt.En flyttfirma är van vid att flytta och hjälper regelbundet till med flyttar. Det här gör att arbetet en flyttfirma gör kommer gå både snabbt, säkert och effektivt. Packningen kommer ske på ett säkert sätt som gör att alla föremål kommer kunna fraktas säkert. Ingen tid kommer gå till spillo och med rätt planering, utrustning och transportmedel kommer hela processen att ske effektivt.

 • ●  Försäkringar.När du anlitar en flyttfirma har du oftast möjlighet att teckna försäkringar som täcker exempelvis saker som går sönder eller försvinner i flytten. Det här ska naturligtvis inte inträffa, men om det mot all förmodan skulle gör det så har du möjlighet att försäkra dig för det i förväg och på så sätt har du också möjlighet att få ekonomisk kompensation om det skulle ske.

 • ●  Någon annan gör jobbet.Att flytta är ett tungt och slitsamt jobb, oavsett vem som utför det. Med rätt bärtekniker och utrustning kan man dock minska sannolikheten för att skador inträffar. Att anlita en flyttfirma är ofta ett alternativ om du vill slippa bära dina prylar själv, och inte har någon möjlighet att få hjälp av vänner och anhöriga. En flyttfirma ger dig professionell flytthjälp från början till slut.

  Potentiella nackdelar med att anlita en flyttfirma i Malmö

  Att anlita en flyttfirma i Malmö har förmodligen främst fördelar, då detta gör det möjligt för dig att kunna flytta utan att behöva sköta flytten själv. Det är dock viktigt att nämna att det även kan finnas vissa potentiella nackdelar också, beroende på hur man ser på det. Det kan bland annat handla om tidsaspekten och kostnaden. Nedan beskrivs dessa två punkter närmare.

 • ●  Du behöver ha framförhållning.I många fall när man anlitar en flyttfirma i Malmö behöver man vara ute i god tid för att kunna få den hjälp man önskar. I vanliga fall kan det röra sig om ett antal veckor eller omkring en månads tid innan flytten som man behöver anlita flyttfirman. I vissa fall är det inga problem, exempelvis om man har en uppsägningstid på tre månader och vet när man kommer flytta ut ur den befintliga bostaden och flytta in i den blivande bostaden. I andra fall kan det dock vara lite svårare, exempelvis om man bor i tillfälliga boenden med korttidskontrakt där kontraktets framförhållning är väldigt kort. Om anlitandet inte sker i god tid kan det antingen resultera i att priset för att anlita dem blir dyrare, men också att de är fullbokade och inte kommer kunna hjälpa dig med flytten.

 • ●  Det kan kosta mer.Att anlita en flyttfirma i Malmö är generellt – men inte nödvändigtvis – dyrare än att sköta hela flytten själv. Anledningen till detta är för att du helt enkelt anlitar en tjänst där andra personer gör dig en tjänst, vilken du kompenserar med finansiella medel. Det här är ofta det bekväma alternativet, då du själv varken behöver ha packutrustning, färdmedel eller sköta själva förflyttningen av allt som ska flyttas. I de flesta fall är det dock möjligt att anlita en flyttfirma i Malmö till lägre kostnad, genom att använda sig av RUT-avdraget.

Att tänka på när man ska flytta i Malmö

Oavsett om du ska flytta till, från eller inom Malmö kan det finnas några saker som är bra att tänka på inför flytten. Först och främst: Malmö är en storstad. Det här betyder både att det är många som bor i staden och därmed att det kan finnas en ökad efterfrågan på att anlita en flyttfirma i Malmö. Det här gör att du kan vara tvungen att vara ute i god tid inför flytten för att vara säker på att du kommer kunna boka flyttid vid den tilltänkta tidpunkten då du behöver hjälp.

Flyttfirmor har överlag som mest att göra vid terminsskiften och vid månadsskiften, då det är då personer flyttar som mest.

I vissa fall kan det finnas logistiska problem vid flytten, exempelvis att det inte finns parkeringsplatser i anslutning till bostäderna. Det här kan innebära att flyttandet kommer ta längre tid, då allting kommer behöva transporteras en bit till flyttbilen, istället för att bära in allt i flyttbilen direkt. Problem med framkomlighet kan även finnas ute på bilvägarna när flyttbilen ska transportera bohaget. Det kan exempelvis handla om avstängda vägar, bilköer och liknande som gör det svårare för fordon att röra sig som tänkt ute på vägarna.

Behöver du hjälp med flytt i Malmö?

Om du behöver hjälp med flytt i Malmö har du hittat rätt. Vi är en flyttfirma som siktat in oss på just Malmö, så om du har gjort samma sak är ett samarbete oss emellan perfekt! Vad kostnaden för att anlita oss är beror framför allt på storleken på ditt befintliga boende. Anledningen till detta är att det utifrån detta går att generalisera kring bohagets storlek. Till bohag räknas allt som ska flyttas. Generellt är bohaget större i en större bostad, då det helt enkelt finns mer utrymme att förvara möbler och föremål på där, jämfört med ett mindre boende där utrymmet kan vara mer begränsat.

För att få en exakt prisbild för att anlita oss som flyttfirma i Malmö behöver du kontakta oss och delge oss information om din bostads storlek, antal rum, fastighetstyp, antal våningar samt adress till både platsen sakerna ska flyttas från och adressen dit sakerna ska flyttas till. Du kan även delge information om vilka typ av tjänster du vill ha använda dig av i samband med flytten. Detta gör det möjligt för oss att göra en bedömning om vilken arbetsinsats som kommer krävas av oss för att kunna hjälpa dig med flytten på bästa möjliga sätt.

Faktorer som kan påverka priset, utöver bohagets storlek, kan även vara om du bor i en bostad med många våningar som saknar fungerande, eller tillräckligt stor, hiss, vilket gör det nödvändigt att använda trapport vid flytt. Även typen av trappor kan påverka den arbetsinsats som krävs, exempelvis om det är raka trappor eller spiraltrappor. Detta då det kan påverka möjligheten att röra sig fritt och säkert vid förflyttningen av exempelvis större möbler.

Billig flytthjälp i Malmö

När man söker runt efter billig flytthjälp i Malmö finns det en sannolikhet att du hittar erbjudanden som låter för bra för att vara sanna – och förmodligen även är det. Om ett pris känns för billigt i relation till det du får ut av tjänsten är det förmodligen också någonting som är lurt, exempelvis att firman inte följer lagar eller kompromissar med säkerheten hos anställda och kunder. Det behöver naturligtvis inte vara så, men sannolikheten kan sägas öka om priset är ovanligt lågt i jämförelse med andra flyttfirmors prissättning.

Om man anlitar en flyttfirma som visar sig vara oseriös kan det uppstå problem, exempelvis om dina saker skulle fraktas oförsäkrade och gå sönder eller försvinna på vägen. Det kan också hända att sakerna inte hämtas eller lämnas i tid, alternativt inte levereras alls. Om du inte har ett bra rättsskydd i detta fall kan det betyda att du både förlorar pengar och dina ägodelar. Så se därför alltid till att försäkra dig om att anlita pålitliga flyttfirmor i Malmö om du behöver professionell flytthjälp.

Hos oss får du alltid en bra prissättning för det arbete vi utför. Vi kompromissar aldrig med kvaliteten på arbetet och har stor respekt för våra kunder och deras önskemål. Kostnaden för att anlita oss står i linje med de marknadsmässiga priser som råder.

Om du trots detta önskar flytthjälp till ett billigare pris i Malmö finns det naturligtvis vissa saker du kan göra för att vi inte ska behöva utföra lika mycket, eller lika omfattande, flyttarbete hos dig. Det kan vara något så enkelt som att flytta på en vardag i mitten av månaden istället för vid ett månadsskifte. Det kan också handla om att du packar alla dina saker själv och enbart anlitar oss för vissa av tjänsterna, exempelvis transport och bärhjälp.