Städfirma Stockholm: våra tjänster

Städfirma i Stockholm – Excellent Moving är redå för nytt uppdrag. Städning är någonting som ofta hör vardagen till. Samtidigt kan det vara svårt att hinna med att båda städa, underhålla städningen och fortsätta ha det rent – i synnerhet när man har andra sysslor som behöver göras. Av den anledningen är det också vanligt att både privatpersoner och företag anlitar en städfirma som gör jobbet både snabbt, noggrant och professionellt.

När man anlitar städfirma i Stockholm är det vanligt att man gör det regelbundet, exempelvis när det rör sig om kontorsstädning och trappstädning. Genom att hålla städningen kontinuerlig kommer det bli en mer trivsam miljö att vistas i för dig, men det kommer också gå snabbare för städfirman att utföra sitt jobb vid varje enskilt tillfälle – jämfört med om man anlitar städfirma mer sällan och de istället behöver lägga mer tid och resurser för att nå samma resultat. I andra fall behövs inte samma regelbundenhet, exempelvis vid flyttstädning, då den typen av städning är mer specificerad.

Vår städfirma i Stockholm erbjuder flera olika städtjänster, allt utifrån de behov som finns hos våra kunder. Vi erbjuder både byggstädning, flyttstädning, fönsterputsning, golvvård, hemstädning, kontorsstädning, storstädning och trappstädning. Nedan kommer dessa olika tjänster beskrivas närmre. Om du har några frågor eller vill anlita oss är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Byggstädning

På byggplatser är det mycket som är i rörelse, både människor, maskiner och föremål. Det här gör att det ofta kan bli dammigt och ostrukturerat väldigt snabbt. Byggande kan ofta pågå under en längre tidsperiod, och för att göra platsen mer trevlig att vistas på under tiden för alla parter kan det ofta vara en god idé att anlita en städfirma som kan hålla det rent under tiden. På så sätt kan personerna som jobbar med bygget fokusera på att bli klara med sina byggprojekt, samtidigt som den omkringvarande arbetsmiljön hålls ren.

Till byggstädning hör både städning på byggplatser, men även mindre byggprojekt såsom städning vid renoveringar kan räknas till byggstädning. Då vi är vana vid att städa är det logistiska i samband med byggstädning någonting vi har koll på. Vi har möjlighet att vara på plats med den varsel vi har avtalat med kunden om, och vi utför byggstädning i hela Stockholm.

Flyttstädning

Inför en flytt är det ofta en hel del att ordna, både logistiskt och praktiskt. Av den anledningen kan det ofta vara skönt att få avlastning av en städfirma som kan hjälpa till med flyttstädningen. På så sätt behöver man inte oroa sig för att flyttstädningen inte kommer godkännas, då det är en självklarhet för oss att alltid genomföra flyttstädning av högsta kvalitet för att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med vår insats. Flyttstädning är ofta en väldigt omfattande typ av städning vilket också gör att det kan vara svårt att både hinna med att genomföra den själv, men också att komma ihåg att varje skrymsle av bostaden ska städas och göras ren.

Vi är en städfirma i Stockholm som genomför flyttstädning i hela staden. Med lång erfarenhet och goda meriter kan du vara säker på att vi kommer leverera det allra bästa tänkbara resultatet.

Fönsterputsning

Fönsterputsning kan vara svårt att sköta på egen hand – i synnerhet om man bor på ett sätt där fönstren är svåråtkomliga på grund av dess höjd, placering eller utformning. Att hålla fönster rena är dock viktigt – inte enbart för det estetiska och för att kunna se ut ordentligt, utan framför allt för att fönstren utan rengöring kommer slitas ner och på sikt få försämrad kvalitet. Av den anledningen kan

det vara av godo att anlita en städfirma! Vi använder alltid rengöringsmedel som är anpassade för ändamålet och ser till så att fönstren hålls i toppskick. Oavsett vilken typ av fönster du har och vilken form de har är vi redo för jobbet och har redskapen som behövs för att rengöra och putsa dem.

Golvvård

Golv är ofta en av de första sakerna man ser när man kommer in i en byggnad. Därför är det ofta önskvärt att dessa hålls skinande rena. Golv förekommer i många olika material och det kan vara svårt som privatperson att veta vilka rengöringsmedel och rengöringsmetoder som passar bäst för varje specifikt golv. Att använda sig av rätt rengöringssätt är extra viktigt när det kommer till golv då de är så fundamentala för inomhusmiljön, både estetiskt och funktionellt. Vi är en städfirma som har stor erfarenhet av golv av både trä, plast, linoleum, sten och andra material och anpassar alltid städningen utifrån golven vi rengör för att öka deras livslängd och minska förslitningen.

Hemstädning

Att ha ett skinande rent hem är någonting många vill ha. Alla har däremot inte tid att själva lägga ner det arbete som krävs för att nå dit; många har fullt upp med andra vardagsbestyr. Vi är en städfirma i Stockholm som genomför hemstädning med hög standard och stor kompetens. Hos oss får du alltid garanti på tjänsterna som utförs och vi ser alltid till att du ska vara nöjd med resultatet. Då städningen sker i ditt hem kommer vi också använda oss av en försäkring för att öka din trygghet, och du kan alltid använda RUT-avdrag på våra tjänster för att på så sätt kunna göra skatteavdrag för de hushållsnära tjänsterna.

Kontorsstädning

Kontorsstädning handlar både om trivsel och hygien. På kontor är det ofta många människor i rörelse och det kan vistas både arbetare och kunder där. Av den anledningen blir det också viktigt att se till att hålla lokalerna rena, fräscha och hygieniska. Människor som befinner sig på kontor ska kunna känna sig välkomna och trygga på platser de spenderar sin tid, och städning blir utifrån det perspektivet också grundläggande. Vår städfirma i Stockholm ser till att alltid leverera en hög och jämt kvalitet på våra utförda arbetsinsatser. Vi bryr oss om att vårda både lokalerna, människorna som vistas i dem och personalen som är anställda hos oss.

Storstädning

Ibland kan det vara nödvändigt att genomföra en storstädning, både på arbetsplatsen och i hemmet. Det kan exempelvis vara om bostaden eller lokalerna inte har städats på länge och det är svårt att veta var man ska börja eller att bedöma vad som behöver göras. Med en storstädning hjälper vår städfirma i Stockholm er att grundligt och noggrant rensa och städa. Om ni efter storstädningen skulle vilja ha fortsatt städhjälp går det naturligtvis att ordna. Genom att låta en städfirma städa regelbundet kommer det heller inte finnas samma behov av storstädning som det kan finnas annars. Vår städfirma i Stockholm hjälper gärna till!

Trappstädning

Trappstädning är en tjänst som vanligtvis används av företag, bostadsföreningar och kontor. Trappstädning handlar om att hålla trappor och trapphus rena. Det här kan bli extra viktigt under vinterhalvåret när det finns mer grus ute på gatorna som lätt dras in, samtidigt som snö har en tendens att fastna under skorna och sedan hamna på golvet inomhus där det smälter. Trappstädning har att göra med både trivsel, men kan också betraktas som en säkerhetsåtgärd – då trappor kan bli

osäkrare att gå i om det ligger småsten på dem eller om de är blöta och ökar halkrisken. Av den anledningen är det också bra att anlita en städfirma som kan sköta trappstädningen för att skapa en bättre miljö att vistas i.