test-form - Excellent Moving

  Vad har du råkat ut för?

  Om skadat


  Bild på skadan

  Beskriv föremålet

  Var föremålet nytt när du köpte det?

  Har du kvar kvittot från butiken? Om ja bifoga dokument.  Var det någon större skada på föremålet innan händelsen ägde rum?

  Beskriv hur skadan gick till

  Har du varit i kontakt med reparatör?

  Bild om finns


  Vem har packat godset?

  Har du kvar kvittot från butiken?

  Har du gjort förlustanmälan?

  Har du kontrollerat om bilen var tom efter avlastningen?

  Har du kontrollerat om bostaden du flyttade ifrån var tom?